Бутала

Бутала Ванеса М

Бутало е машинен елемент, представляващ цилиндрично тяло, движещо се в цилиндричен отвор – цилиндър, като хлабината между тях е уплътнена чрез уплътнителни елементи, разположени върху буталото.