Проекти

Европейски Фонд за Регионално Развитие Иновации и Конкурентоспособност

„ВАНЕСА – М“ ЕООД изпълнява проект по процедура № BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Кратко описание: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.


ВАНЕСА-М ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0284-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност във ВАНЕСА-М ЕООД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е подобряване на енергийната ефективност на ВАНЕСА-М ЕООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност

Обща стойност: 482 800.00лв., от които 292 366.00лв. европейско и 51 594.00лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 09.08.2017г. и е с продължителност 15 месеца.

 

„Документи по процедура „избор с публична покана” за определянена изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции както следва:
Обособена позиция 1. Мобилен комплекс за разстъргване и наваряване – 1бр.
Обособена позиция 2. Двуколонна лентоотрезна машина – 1бр.
Обособена позиция 3. Универсална фрезова машина – 1бр.
Обособена позиция 4. Универсален струг  тип 2 – 1 бр.
Обособена позиция 5. Универсален струг  тип 3 – 1 бр.” .

 

„Документи по процедура „Избор с публична покана” за определянена изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции както следва:
Обособена позиция 1. CNC струг – 1 брой
Обособена позиция 2. Хидравлична преса – 1 брой
Обособена позиция 3. Винтов компресор с изсушител – 1 брой
Обособена позиция 4. Универсален струг тип 1 – 1 брой
Обособена позиция 5. Тръбоогъваща машина – 1 брой“