ОБОРУДВАНЕ

Материална база на ВАНЕСА М ЕООД.

ВАНЕСА М ЕООД разполага с отлично оборудвана база за ИЗРАБОТВАНЕ и РЕМОНТ на хидравлични цилиндри, разпределители, чукове, метални изделия по задание на клиента и др.

Използването на стенд за изпитание гарантира отличното качество на извършваните ремонти. Ние предлагаме на Вашето внимание също така и разработване на конструктивна и технологична документация за изработване на хидравлични и пневматични цилиндри и инструментална екипировка. Ще се радваме да бъдем полезни за реализацията на вашите технически идеи!

Процедираме в следния ред:

Вземане на хидравличния детайл от клиента с наш транспорт и докарване до базата ни в гр. Габрово или гр. Казанлък.

Прави се дефектация на детайла.

Изпраща се на клиента по факс или електронна поща точната цена за ремонта и времето за изпълнение.

Клиентът е длъжен по факс или електронна поща да даде потвърждение за ремонта.

При доставяне на отремонтирания детайл се прилагат следните документи:

Данъчна фактура по ДДС.

Технологичен маршрут на отремонтирания детайл.

Сертификат за качеството на използваните материали от фирмата изпълнител.

Технологична карта за изпитване на детайла за херметичност.

Плащането става по банков път до 30 дни от предоставяне на отремонтирания детайл и пускане на фактурата.

Ако фирмата ВЪЗЛОЖИТЕЛ е доволна от качеството, бързината и цената на ремонтираните детайли, може да се сключи договор с фирмата ИЗПЪЛНИТЕЛ за срок от 1 година и в последствие, при взаимно съгласие, същият да се продължи.

При спешен ремонт се работи извънредно в събота и неделя.

При изискване от Ваша страна може да се предоставят РЕФЕРЕНЦИИ от наши клиенти.

Галерия