Условия за ползване

1. ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ

Според настоящото СЪГЛАСИЕ, ВАНЕСА-М предоставя достъп до информационните и търговски услуги на УЕБСАЙТА (наричани за краткост Услуги) единствено и само за ваше лично ползване. Терминът „Услуги“ включва в себе си, без изключения, сайтовете и услугите предлагани от ВАНЕСА-М за вас. ВАНЕСА-М може да променя, отказва или прекратява услугите си по всяко време, включително и достъпът до съдържанието на УЕБСАЙТА. ВАНЕСА-М също така може да ограничи достъпът ви до част от съдържанието или предлаганите услуги без предупреждение.

ВАНЕСА-М СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, КАТО ПУБЛИКУВА ИЗВЕСТИЕ НА УЕБСАЙТА ИЛИ ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА. ВИЕ СТЕ ОТГОВОРНИ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПУБЛИКУВАНИТЕ ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ.

ВАНЕСА-М не предоставя услуги на лица ненавършили 14 години. Ако вие нямате навършени 14 години, моля не се опитвайте да се регистрирате в УЕБСАЙТА. В момента в който разберем, че лице ненавършило 14 години се е регистрирало в сайта, ще вземем мерки въпросната регистрация да бъде прекратена и всички предоставени данни от лицето да бъдат изтрити в най-скоро време. Ако мислите че в УЕБСАЙТА има регистрирани лица под 14 години, моля свържете се с нас на info@vanesa-m.com.

Вие гарантирате на ВАНЕСА-М че:

(i) Вие сте частно лице и ако сте на възраст между 14 и 18 години имате позволение от родителите си да ползвате УЕБСАЙТА
(ii) Всичката информация, която публикувате на УЕБСАЙТА е вярна и точна.
И (iii) вие ще поддържате точността на тази информация.

Вие също така декларирате, че имате законното право да достъпвате и ползвате „Услугите“ и поемате пълна отговорност за вашият достъп, избор и използване на Услугите.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЕБСАЙТА.

„Услугите“ са предвидени за лично, некомерсиално използване и вие може да ги ползвате само с приемането на настоящите Услови за Ползване.

Всички материали показвани на УЕБСАЙТА (включително текст, блогове, изображения и статии) са обект на Авторско Право. Вие не трябва да ползвате, копирате, превеждате, публикувате, продавате, разпространявате или извършвате всякакви други действия със Съдържанието и Потребителските Профили или други собствености, чиито права не държите, с изключение на Изрично разрешение от носителя на авторките права, като не трябва да премахвате или променяте абзаци или връзки намиращи се в съответният обект на авторско право.

Чрез използването на Услугите, вие и другите потребители може да предоставяте информация, която може да бъде използвана от ВАНЕСА-М във връзка с Услугите и която може да бъде достъпвана от други потребители.

Вие разбирате, че чрез публикуването на информация, снимки, блогове или друго съдържание на Уебсайта, ВАНЕСА-М придобива безвъзмездно и безплатно правата за ползване на съдържанието по целият свят.

Също така ВАНЕСА-М си запазва правото да променя, доразработва или превежда всяка информация предоставена от вас.

За всяка информация публикувана на УЕБСАЙТА отговорност за правата и истинността носи потребителят публикувал информацията и ВАНЕСА-М не носи отговорност за публикуваната информация. ВАНЕСА-М също така не гарантира истинността на данните и самоличността на другите потребители, с които може да имате взаимодействие по време на ползването на УСЛУГИТЕ.

Вие се съгласявате че достъпването до всякакво съдържание и потребителска информация намиращи се на УЕБСАЙТА е на ваша отговорност и за ваш риск и вие сте напълно отговорни за всички щети или загуби, които бихте понесли вследствие на ползване на Услугите предоставяни от ВАНЕСА-М

Вие трябва да вземете всички нужни мерки за да защитите себе си, вашият компютър или друга собственост от вируси, червеи, троянски коне или друг зловреден код.

ВАНЕСА-М не е задължен да преглежда постоянно профилите и информацията на потребителите, но си запазва правото да прави подобни прегледи от време на време и да блокира или отстранява информация или потребителски профили без предупреждение.

3. ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Вие се съгласявате и гарантирате, че няма да:
(i) нарушавате на Авторски или други права на трети лица
(ii)нарушавате на всякакви приети закони, устави, наредби или регламенти
(iii) публикувате информация, която е обидна, неприлична, сексуално ориентирана, заплашителна, нападателна, расово ориентирана, незаконни материали или всякакви материали, които съдържат елементи на насилие към другата страна.
(iv) укривате източника или идентификацията на някоя информация
(v) ъплоудвате, инсталирате или вграждате вируси, червеи, Троянски коне или всякакъв друг злонамерен софтуер или зловреден код
(vi) публикувате неверни и подвеждащи твърдения
(vii)продавате или купувате каквито и да било стоки или услуги или да публикувате връзки към трети страни, които предлагат продажбата на такива стоки и услуги, без изричното разрешение на ВАНЕСА-М
(viii)публикувате информация, за която знаете че е засекретена или защитена чрез закон.
(ix)публикувате несвързани коментари или непоискани търговки съобщения
(x) досаждате и преследвате членове на екипа на Уебсайта или служители на ВАНЕСА-М

ВАНЕСА-М си запазва правото да премахва всякакво съдържание от Уебсайта по всяко време, поради всякаква причина( включително, но не и ограничена до предявени претенции за нарушени права от трети страни или законните власти) или без причина като цяло.

Вие, а не ВАНЕСА-М, носите цялата отговорност за публикуваното съдържание на Уебсайта, като гарантирате че притежавате правата върху това съдържание и предоставяте правата за ползване на това съдържание на ВАНЕСА-М.

Вие също носите отговорност и за публикуваното съдържание от ваше име и чрез вашият акаунт, независимо дали сте го извършили вие.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ

Всякакви действия от ваша страна нарушаващи настоящите условия за ползване могат да доведат до блокиране до Услугите предоставяни от ВАНЕСА-М и до премахване на вашият профил от Уебсайта.

Използването на всякакъв автоматичен софтуер, с който да публикувате или преглеждате съдържанието в Уебсайта не е позволено и се наказва.

5. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

(i) ВАНЕСА-М“ ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Услугите на „ВАНЕСА-М“ ЕООД. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ВАНЕСА-М“ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

(ii) ВАНЕСА-М“ ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

(iii) ВАНЕСА-М“ ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

(iv) ВАНЕСА-М“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайтовете от групата на ВАНЕСА-М“ ЕООД. Но ВАНЕСА-М“ ЕООД си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

(v) ВАНЕСА-М“ ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

6. УСЛУГИТЕ ВАНЕСА-М“ ЕООД НЕ ПРЕДОСТАВЯТ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ И ПОМОЩ

Съдържанието (включително и без ограничения всички текстове, графики, изображения, снимки, резултати от търсене, информация и данни съдържащи се в нея) и материали предоставени от потребителите на Услугите или трети страни не е ЗАМЕСТИТЕЛ на професионални медицински съвети, диагнози или лечение. Не игнорирайте професионалната медицинска информация и/или не отлагайте посещението си при лекар, заради информация на която сте попаднали в сайтовете предоставяни от ВАНЕСА-М“ ЕООД.
Съобразяването с медицинска информация публикувана на Уебсайта е изцяло на ваша отговорност.

7. РЕГИСТРАЦИЯ

Като условие за ползване на някои от Услугите на ВАНЕСА-М, вие ще трябва да се регистрирате, като предоставите на ВАНЕСА-М потребителско име и парола. Освен това за някои услуги ще се изисква и по-подробна информация, която вие ще трябва да предоставите.
Вие сте длъжни да предоставите точна, пълна и актуализирана информация. Неподаването на точна информация ще се счита за нарушение на тези условия за ползване и това ще доведе то терминирането на съответният акаунт.

ВАНЕСА-М си запазва правото да отказва регистрация или да прекратява вече съществуваща регистрация по свое усмотрение и без излагане на доводи.

8. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите ВАНЕСА-М ЕООД, неговите дъщерни фирми и техните директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от Вас или Вашия профил на сайтовете от групата на ВАНЕСА-М ЕООД

9. ТАКСИ И ЗАПЛАЩАНЕ

ВАНЕСА-М ЕООД си запазва правото да изисква заплаща за ползването на някои от Услугите, които предлага. Вие трябва да заплатите всички належащи такси, както са описани в съответната услуга, която желаете да ползвате.

ВАНЕСА-М ЕООД си запазва правото да променя таксите за своите услуги, като ви уведоми десет (10) дни предварително. Уведомлението ще бъде изпратено чрез електронната поща и/или публикувано на Уебсайта. С ползването на платените Услуги, вие се съгласявате с новите и/или по-високи такси.

10. САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
В сайтовете на ВАНЕСА-М ЕООД може да се съдържат връзки към сайтове на трети страни. Посещаването на тези сайтове става изцяло на ваша отговорност и ВАНЕСА-М ООД не носи отговорност за последствията от посещението ви на тези сайтове.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Това Споразумение е в пълна сила докато ползвате Услугите на ВАНЕСА-М ЕООД. Вие може да прекратите това Споразумение и ползването на Услугите по всяко време, като следвате инструкциите посочени на Уебсайта или като се свържете с нас на info@vanesa-m.com.
ВАНЕСА-М ЕООД може да прекрати достъпът ви до Услугите или вашата регистрация по всяко време, и поради всякаква причина, без предупреждение, което може да доведе до изтриването и унищожаването на всякаква информация свързана с вашата регистрация.
ВАНЕСА-М ЕООД също така може да прекрати достъпът ви до част от Услугите, които предлага. Всякакви платени такси за ползваните от вас Услуги няма да бъдат възстановявани. Прекратяването на регистрацията е за ваша сметка и няма да бъдете обезщетени.

12. ВЪПРОСИ

Ако имате някакви запитвания към нас или искате да ни съобщите за нарушения на това Споразумение, може да се свържете с нас на:
info@vanesa-m.com
или по пощата на адрес България, 5300 Габрово, ул. Мазалат 36, ВАНЕСА-М ЕООД.