Бутални хидравлични цилиндри

Еднодействащи и двойнодействащи с диаметър на буталото от 30мм до 500 мм.